Selamat Datang dan Kami Ucapkan Terima Kasih atas Kunjungan Anda di Blog Pendidikan (www.bang-eb.blogspot.com). Semoga Dapat Bermanfaat

Desember 01, 2013

PESAN HADLRATUS SYAIKH KH HASYIM ASY'ARI KEPADA GURU

Diantara etika pendidik terhadap peserta didik adalah sebagai berikut; 1. Berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syari’at Islam; 2. Guru hendaknya memiliki keihlasan dalam mengajar; 3. Mencintai peserta didik sebagaimana mencintai dirinya sendiri; 4. Memberi kemudahan dalam mengajar dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami; 5. Membangkitkan semangat peseta didik dengan jalan memotivasinya; 6. Memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu; 7. Selalu memperhatikan kemampuan anak didik; 8. Tidak menampakkan kelebihan sebagian peserta didik terhadap peserta didik yang lain; 9. Mengerahkan minat anak didik; 10. Bersikap terbuka dan lapang dada kepada peserta didik; 11. Membantu memecahkan kesulitan anak didik; 12. Bila ada anak didik yang berhalangan hadar hendaknya menanyakan hal itu kepada teman-temannya; 13. Tunjukkan sikap arif dan tawadhu’ ketika memberi bimbingan kepada peserta didik; 14. Menghormati peserta didik dengan memanggil namanya yang baik.

Related Posts by Categories